معرفی فریم‌ورک جدید برای جلوگیری از رفتار نامطلوب در یادگیری ماشین
0

معرفی فریم‌ورک جدید برای جلوگیری از رفتار نامطلوب در یادگیری ماشین

معرفی فریم‌ورک جدید برای جلوگیری از رفتار نامطلوب در یادگیری ماشین محققان در دانشگاه های استنفورد و و ماساچوست آمرست یک فریم ورک برای طراحی ...

بیشتر بخوانید

چت بات

چت بات
گفتار به نوشتار
تشخیص چهره
اپراتور هوشمند