پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشتریان احتمالی

 

تمامی افراد و شرکت هایی که دارای برنامه های تحت موبایل بوده و نیاز به فعال سازی گفتار یا دستورات صوتی در نرم افزار خود دارند می توانند در دایره مشتریان فارس آوا قرار گرفته شوند. اما اگر بخواهیم این مشتریان را به نوعی طبقه بندی نمائیم می توان گروه های زیر را در زمره مهم ترین مشتریان قرار دهیم:

· برنامه نویسان

· استارت آپ ها

· اپ های موبایل

· سازمان ها

· کاربران عمومی


5.1.0.0
V5.1.0.0