الگوی گفتاری هوش مصنوعی

الگوی گفتاری هوش مصنوعی

الگوی گفتاری هوش مصنوعی : ماشین‌هایی که گفتار انسان را درک می‌کنند در اوایل تحول هوش مصنوعی، پژوهشگران متوجه قدرت و امکانات دستگاه‌هایی شدند که قادر به درک معنی و ظرافت‌های گفتار انسان هستند.  با عامراندیش همراه باشید تا با این الگوی جالب هوش‌واره‌ها بیشتر آشنا شوید. الگوی گفتاری هوش مصنوعی مکالمه و زبان انسانی […]