اپلیکیشن‌های تشخیص گفتار خودکار (ASR) و آینده این بازار روبه رشد جهانی

اپلیکیشن‌های تشخیص گفتار

بازار اپلیکیشن‌های تشخیص گفتار خودکار،  چشم‌انداز منطقه‌ای، استراتژی‌های رقابتی و پیش‌بینی‌های مقطعی از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ انتظار می‌رود بازار اپلیکیشن‌های تشخیص گفتار خودکار (ASR) در CAGR بالای ۱۵% بیش از دوره پیش‌بینی رشد داشته باشد. دلیل این رشد چشم‌گیر می‌تواند ریشه در استفاده روزافزون وسایل الکتریکی باشد. مطابق با پیش‌بینی‌ها بیشترین افزایش رشد مارکت جهانی، […]