تحول دورکاری با هوش مصنوعی : چگونه هوش مصنوعی شکل دورکاری را تغییر داد

دورکاری با هوش مصنوعی

دورکاری با هوش مصنوعی ، گرچه باعث شک و تردید کارمندان و یا کارفرمایان در سطوح مختلف شده است، ولی نمی‌توان پتانسیل دورکاری را دست کم گرفت! در حالیکه یادگیری ماشین پیش‌تر باعث رشد و افزایش فرصت‌های شغلی بسیاری در سراسر جهان می‌شود، هوش مصنوعی باعث از بین بردن کارهای تکراری می‌شود و به کسب‌وکارها […]