تبعیض در سامانه‌های تشخیص گفتار ، آیا مشکلی قابل حل است؟

تبعیض در سامانه‌های تشخیص گفتار

یک استارت‌اپ هوش مصنوعی نوعی آرتی (Artie)، پلتفرمی برای شناسایی تبعیض در سامانه‌های تشخیص گفتار، را منتشر کرد استارت‌اپ آرتی (Artie) پلتفرمی منتشر کرده است که هرگونه نشانه‌های تبعیض را در سامانه‌های تشخیص گفتار اندازه می‌گیرد. استارت‌اپ (Artie Bais Corpus (ABC با استفاده از دستیار صوتی موزیلا و رونویسی ۱۷۱۲ فایل صوتی افراد مجزا این […]