جداسازی گفتار ، آخرین دستاورد فیسبوک در حوزه پردازش گفتار

جداسازی گفتار

جداسازی گفتار، مدل جدید ارائه شده توسط فیسبوک که قادر به پردازش صدا همزمان چندین گوینده در یک فایل صوتی است محققان هوش مصنوعی فیسبوک روشی طراحی کردند که قادر به جداسازی همزمان گفتگوی حداکثر ۵ گوینده، در یک میکروفون واحد است. این مدل، نسبت به مدل‌های پیشین پردازش گفتار کارآیی بسیار بهتر و پیشرفته‌تری […]