حوزه برتر هوش مصنوعی کدام است؟

پنج حوزه برتر هوش مصنوعی در صنعت از زمانی که انقلاب صنعتی آغاز گردید، همچون بارانی از آتش ظهور فناوری‌ها بوده و در کمال تعجب بیشتر آنان در کنار یکدیگر کار می‌کنند. همانند هوش‌مصنوعی (AI)  که مکمل یادگیری ماشین (ML) است،  اینترنت اشیا (loT) نیز مکمل داده بزرگ (Big Data)  است. این فناوری‌ها راهی برای […]