پنج خطر هوش مصنوعی برای آینده بشر

خطر هوش مصنوعی در آینده

خطر هوش مصنوعی در آینده هوش مصنوعی  یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای پیشرفت دنیای امروز ما است. این دستاورد، انقلاب و تحولی در همه صنایع ایجاد کرده و چاره بسیاری از دشواری‌های پیش روی بشر است. ولی با همه این دستاوردها، هوش مصنوعی هنوز نخستین گام‌های رشد و بالندگی خود را برمی‌دارد. این دستاورد که برای […]