دستیار صوتی موزیلا در رقابتی تنگاتنگ با گوگل

دستیار صوتی موزیلا

دستیار صوتی موزیلا توسط مجموعه‌ای بزرگ منبع باز داده‌های صوتی به‌روزرسانی شد دستیار صوتی موزیلا ، توسط مجموعه‌ داده صوتی متن باز (openesource) به روز رسانی شد. بدین وسیله، اکنون موزیلا بزرگترین مجموعه داده صوتی خود را به عنوان یک برنامه صوتی مشترک منتشر کرده است. مجموعه منبع باز ضبط‌های رونویسی شده و ابر داده‌ها […]