هوش مصنوعی داستان‎های عاشقانه می‌سراید!

داستان‎های عاشقانه هوش مصنوعی

داستان‎های عاشقانه هوش مصنوعی: مجله نیویورک تایمز از GPT-3 خواست کمی درباره خودش و زندگی عاشقانه‌اش بگوید GPT-3، جدیدترین مدل هوش مصنوعی سیستم‌های زبان طبیعی (Natural language_NL) است که می‌داند چگونه بنویسد. برای دانستن آنچه این سیستم می‌تواند انجام دهد، دو نمونه از اطناب‌گویی آن، در اینجا آورده شده است. ابتدا از این سیستم خواسته […]