استفاده از دستیار هوشمند در اپلیکشن‌ها

استفاده از دستیارهای هوشمند صوتی، مانند الکسا، سیری، کورتانا، و دستیار گوگل روز به روز در حال افزایش است. آمارها نشان می‌دهد که حداقل از هر ۵ خانواده در انگلستان، یک خانواده از این فناوری استفاده می‌کند. Priya Abani، مدیر یکی از بخش‌های آمازون گفته است که: “دنیایی را تصور کنید که الکسا در همه […]