سامانه‌های خبره (expert systems) و آشنایی با آنان

سامانه های خبره

سامانه‌های خبره (Expert System) چه هستند؟ در هوش مصنوعی (هوش‌واره)، یک سامانه خبره، سامانه رایانه‌ای است که توانایی تصمیم‌گیری همچون یک انسان متخصص و کارآزموده را دارد. به عبارتی دیگر، سامانه‌های هوشمند یا خبره با کمک استدلال از طریق دانش و قانون‌های مورد استفاده افراد کارآزموده و متخصص در زمینه‌ای ویژه، به حل مساله می‌پردازد. […]