شبکه عصبی مصنوعی که میزان اطمینان را تخمین بزند!

شبکه عصبی هوش مصنوعی

شبکه عصبی هوش مصنوعی می‌آموزد چه زمانی نباید به خود اعتماد کند! پژوهشگران روشی برای شبکه‌های عصبی در یادگیری عمیق ایجاد کردند تا به سرعت، سطح اطمینان در خروجی خود را تخمین بزنند. اکسپرس (Express) گزارش کرده است که مهندسان دانشگاه MIT انتظار دارند که این پیشرفت در نهایت باعث نجات جان افراد بسیاری شود، […]

شبکه عصبی مصنوعی (artificial neural netweorks)

شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی بی‌هیچ شکی، مغز انسان پیچیده‌ترین سامانه‌ در سراسر گیتی است. تمامی فرایندهای خودآگاه یا ناخودآگاه در بدن انسان، تحت مدیریت کامل مغز انجام می‌شود. با تمامی شگفتی‌ها و پیچیدگی‌های مغز انسان، پژوهشگران ثابت کردند که واحدهای سازنده مغز از نظر سرعت پردازش و کارآیی، یک میلیون بار کندتر از ترانزیستورهای مورد استفاده […]