ربات انسان نما کیمرا با درکی شبیه به انسان نسبت به محیط پیرامون خود
0

ربات انسان نما کیمرا با درکی شبیه به انسان نسبت به محیط پیرامون خود

ربات انسان نما با درک محیط اطراف همچون انسان ربات انسان نما کیمرا (Kimera) و تحقیقات بر روی آن به تازگی توسط آزمایشگاه تحقیقات ارتش ...

بیشتر بخوانید

چت بات

چت بات
گفتار به نوشتار
تشخیص چهره
اپراتور هوشمند