کاربرد تکنولوژی پردازش گفتار در رباتیک و ساخت ربات‌ها

کاربرد پردازش گفتار در ربات‌ها

کاربرد پردازش گفتار در ربات‌ها با الگوبرداری از پردازش شنیداری انسان ما جسته گریخته در باره آواهایی که می‌شنویم، می‌اندیشیم. ولی پیچیدگی بسیار زیادی در جداسازی و فهم آواها در مکان‌های شلوغی مانند میدان‌های پر رفت‌وآمد شهری یا فروشگاه‌های شلوغ وجود دارد. ما انسان‌ها توانایی آن را داریم که در ترازهای پایین مسیرهای شنوایی، پیش […]