شناسایی کودک‌آزاری با کمک هوش‌مصنوعی با دقت ۹۹% ممکن شد

شناسایی کودک‌آزاری با کمک هوش‌مصنوعی

شناسایی کودک‌آزاری با کمک هوش‌مصنوعی توسط شرکت Thron با دقت تشخیص ۹۹% تولید شد ابزار جدید مبتنی بر هوش مصنوعی ادعا دارد که قدرت تشخیص تصاویر کودک‌آزاری با دقت ۹۹% را دارد. این ابزار که سیفر (Safar) نام دارد و توسط شرکت Thorn آفریده شده است، برای کمک به کشف و حذف چنین تصاویر و […]