آنالیز گفتار فناوری مورد نیاز همه کسب‌وکارها در آینده‌ای نه چندان دور

آنالیز گفتار

آنالیز گفتار تکنولوژی مورد نیاز برای آن دسته از کسب‌وکارهایی که در ارتباط مستقیم با مشتری هستنند آنالیز گفتار در کسب‌وکارها از الزامات جدید در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود. امروزه، دنیا به سرعت با پیشرفت تکنولوژی در حال تغییر و دگرگونی است. این تغییرات نه تنها شیوه ارایه خدمات و محصولات به مشتریان […]