فناوری تشخیص گفتار on-device گوگل، جدیدترین دستاورد این شرکت در تکنولوژی پردازش گفتار

فناوری تشخیص گفتار on-device

                               فناوری تشخیص گفتار on-device گوگل، باعث کارامدتر شدن دستیاران صوتی خواهد شد. گوگل همچنین از جدیدترین فناوری تشخیص گفتار که به صورت واضح‌تر و بهتری پاسخگوست، رونمایی کرد. در این فناوری جدید، کنترل صدا به اندازه کافی مقاومت‌ناپذیرند. این شرکت […]