کاربرد پردازش گفتار در زندگی روز مره

کاربرد پردازش گفتار در زندگی روزانه بشر

کاربرد پردازش گفتار فناوری‌های پردازش گفتار مانند الکسا (Alexa)، کورتانا (Cortana)، دستیار گوگل (Google Assistant) و سیری (Siri) راه‌هایی تعامل همگان با وسایل الکترونیکیشان، خانه‌هایشان، پیشه‌هایشان و خودروهایشان را دگرگون کرده است. این فناوری به ما این اجازه را می‌دهد تا با رایانه یا دستگاه خود گفتگو نماییم و این وسایل آنچه را که ما […]