تشخیص صدا برای اختلالات گفتاری و پیشرفت چشم‌گیر گوگل در این فناوری

فناوری تشخیص صدا برای اختلالات گفتاری

تشخیص صدا برای اختلالات گفتاری تشخیص صدا برای اختلالات گفتاری تحت پروژه یوفونیا (Euphonia) توسط گوگل طراحی شده است که ویژه افراد معلول و ناتوان در بیان صحیح آواها، هجاها و واژگان است. با عامر اندیش تا انتها همراه باشید تا در مورد آخرین دستاورد بزرگ گوگل در فناوری تشخیص گفتار خودکار (Automatic Speech Recognition […]