نرم‌افزار فارس آوا و فواید آن برای شرکت‌های رسانه‌ای

نقش نرم‌افزار فارس آوا در شرکت‌های رسانه‌ای

 استفاده از نرم‌افزار فارس آوا در شرکت‌های رسانه‌ای نرم‌افزار فارس ‌آوا، نرم‌افزاری مبتنی بر تکنولوژی پردازش گفتار به زبان فارسی است. اگر بخواهیم مختصری بر تاریخچه این تکنولوژی نگاهی داشته باشیم باید بگوییم که شروع تحقیقات بر روی این تکنولوژی به دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی باز می‌گردد. با گذشت زمان و افزایش قدرت محاسباتی، […]