پلتفرم Spatial تحولی در دنیای ۳-بعدی و همکاری‌‌های تعاملی

پلتفرم spatial

پلتفرم Spatial با ایجاد همکاری تعاملی در دنیای مجازی انقلابی در صنعت هوش مصنوعی ایجاد کرده است. پلتفرم Spatial ،با استفاده از یک بستر مجازی، فضایی را ممکن می‌سازد که افراد احساس کنند تا در تعامل با هم همچون تعامل در دنیای فیزیکی هستند. با عامر اندیش هوشمند تا انتهای این مقاله همراه باشید تا […]