هوش‌مصنوعی در برنامه‌های موبایل

هوش‌ مصنوعی در برنامه‌های موبایل

۷ راه تاثیرگذاری و تحول عمیق هوش‌مصنوعی در برنامه‌های موبایل در ۲۰۲۰ هوش مصنوعی در حال متحول ساختن نگاه ما به فناوری و استفاده از آن به ویژه در صنعت اپلیکیشن و برنامه‌های موبایل است. بسیاری از مردم از این فناوری به منظور بهبود سطح مشارکت و افزایش آهنگ تبدیل و تحول برای تجارت خود […]