کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در بانکداری و سیستم‌های مالی

هوش‌مصنوعی و یادگیری‌ماشین در بانکداری و سیستم‌های مالی

هوش‌مصنوعی و یادگیری‌ماشین در بانکداری و سیستم‌های مالی در زمان حاضر، تحول دیجیتالی بسیار حیاتی به شمار می‌آید. یکی از چالش‌های مهم بانکداری، مدرن‌سازی بانک‌ها و سیستم‌های تجاری قدیمی بدون ایجاد اختلال در سیستم‌های موجود است. با این‌حال، هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) نقشی محوری در تحول و دیجیتال سازی سیستم‌های بانکی، بدون […]