هوش مصنوعی در صنعت هوانوردی

نقش هوش مصنوعی در صنعت هوانوردی

هوش مصنوعی در صنعت هوانوردی  هوش مصنوعی در صنعت هوانوردی موضوع امروز مقاله عامر اندیش است. این مقاله با توجه به گزارش منتشر شده توسط بالاترین گروه در صنعت هوانوردی اروپا در زمینه AI تنظیم شده است. در این مقاله، مزایای استفاده از هوش مصنوعی (AI) در مدیریت حمل‌ونقل هوایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. […]