کاربردهای پردازش ویدیو به کمک هوش مصنوعی

در چند سال گذشته، پردازش ویدیو، که به عنوان تحلیل محتوای ویدیو یا تحلیل ویدئویی هوشمند شناخته می شود، هم از نظر صنعتی و هم از نظر دانشگاهی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. به لطف پیشرفت‌های عظیم که در یادگیری عمیق صورت گرفته است، پردازش ویدیویی، وظایفی که زمانی مختص انسان بودند […]