کاربرد پردازش گفتار در شرکت مایکروسافت

حوزه پردازش گفتار با استفاده از کورتانا در مایکروسافت امکان‌پذیر شد، شرکت مایکروسافت با استفاده از نرم‌افزار کورتانا (Cortana) می‌تواند گفتار را به متن تبدیل نماید. با عامراندیش همراه باشید تا ببینید که کاربرد این فناوری جدید و مفید در شرکت بزرگ مایکروسافت چگونه خواهد بود. حوزه پردازش گفتار در مایکروسافت با استفاده از نرم […]