قسمت هشتم پادکست باهوش: تردید کسب و کارها برای استفاده از هوش مصنوعی
0

قسمت هشتم پادکست باهوش: تردید کسب و کارها برای استفاده از هوش مصنوعی

 مهمان قسمت هشتم پادکست باهوش: دکتر صفا شریف عسکری با هوش برنامه ای با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کارها است که ...

بیشتر بخوانید