اپراتورهای تلفن همراه

کاربرد هوش مصنوعی در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن‌همراه

در دنیای امروز، هوش مصنوعی فرصتی را فراهم کرده تا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در رقابت با یکدیگر به دنبال افزایش رضایت و تجربه کاربران خود باشند. اپراتورهای تلفن همراه کشور نباید از این مسئله غافل باشند. هوش مصنوعی و سرویس‌های هوشمند می‌تواند به این کسب و کارها برای کسب رضایت بیشتر مشتریان و برآورده کردن نیازهای تکنولوژیکی آن‌ها کمک بسیاری کند. عامر اندیش هوشمند نیز در این راه با محصولات هوشمند خود به کمک شرکت‌های داخلی می‌آید و خدمات زیر را به آن‌ها ارائه می‌دهد:

در دنیای امروز، هوش مصنوعی فرصتی را فراهم کرده تا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در رقابت با یکدیگر به دنبال افزایش رضایت و تجربه کاربران خود باشند. اپراتورهای تلفن همراه کشور نباید از این مسئله غافل باشند. هوش مصنوعی و سرویس‌های هوشمند می‌تواند به این کسب و کارها برای کسب رضایت بیشتر مشتریان و برآورده کردن نیازهای تکنولوژیکی آن‌ها کمک بسیاری کند. عامر اندیش هوشمند نیز در این راه با محصولات هوشمند خود به کمک شرکت‌های داخلی می‌آید و خدمات زیر را به آن‌ها ارائه می‌دهد:

فارس آوا

تبدیل گفتار به متن

تجهیز اپلیکیشن اپراتورهای تلفن همراه به دستورات صوتی برای اجرای عملیات زیر:

باتاوا

دستیار هوشمند چت‌بات

ادغام چت بات هوشمند با اپلیکیشن برای ارائه خدمات زیر:

هوشتل

جایگزین اپراتور مرکز تماس

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

_ راهکارها _

مراکز رزو بلیط و هتل

مراکز درمانی

بانک ها

مراکز بیمه ای

اپراتورهای موبایل

نهادهای مالی

استارتاپ ها

مراکز پشتیبانی

Group 52 copy
مراکز رزو بلیط و هتل
Shape 792
مراکز درمانی
Group 61 copy
بانک ها
Group 54 copy
مراکز بیمه ای
Group 55 copy
اپراتورهای موبایل
Group 59 copy
نهادهای مالی
Group 56 copy
استارتاپ ها
Group 57 copy
مراکز ارائه اطلاعات
Group 58 copy
مراکز پشتیبانی