کاربرد هوش مصنوعی در مراکز ارائه اطلاعات

مراکز امداد و ارائه اطلاعات که با شماره‌های سه رقمی به صورت تلفنی به کاربران داخلی ارائه خدمات انجام می‌دهند، می‌توانند به بهره‌گیری از هوش مصنوعی و هوشمند کردن فرآیندهای خود آورده های بسیاری را تجربه کنند.برخی از این مراکز ارائه اطلاعات عبارتند از:

 • فوریت های پلیسی 110
 • ستاد خبری کل اطلاعات 113
 • خرابی تلفن 117
 • اطلاعات تلفن 118
 • اعلام تصادفات 120
 • اتفاقات برق 121
 • اتفاقات آب 122
 • مبارزه با گرانفروشی 124
 • پلیس راه 141
 • روابط عمومی صداوسیما 162
 • اتفاقات گاز 194
 • اطلاعات پرواز فرودگاه 199

 

به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیندهای مختلف این مراکز به بهبود قابلیت‌های آن‌ها در ارائه خدمات و هم چنین افزایش میزان رضایت کاربر کمک می‌کند. عامر اندیش هوشمند و محصولات هوشمند آن نیز در خدمت شرکت‌ها قرار دارد تا با ایجاد قابلیت‌های زیر، به این اهداف دست پیدا کنند:

مراکز امداد و ارائه اطلاعات که با شماره‌های سه رقمی به صورت تلفنی به کاربران داخلی ارائه خدمات انجام می‌دهند، می‌توانند به بهره‌گیری از هوش مصنوعی و هوشمند کردن فرآیندهای خود آورده های بسیاری را تجربه کنند.برخی از این مراکز ارائه اطلاعات عبارتند از:

 • فوریت های پلیسی 110
 • ستاد خبری کل اطلاعات 113
 • خرابی تلفن 117
 • اطلاعات تلفن 118
 • اعلام تصادفات 120
 • اتفاقات برق 121
 • اتفاقات آب 122
 • مبارزه با گرانفروشی 124
 • پلیس راه 141
 • روابط عمومی صداوسیما 162
 • اتفاقات گاز 194
 • اطلاعات پرواز فرودگاه 199

 

به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیندهای مختلف این مراکز به بهبود قابلیت‌های آن‌ها در ارائه خدمات و هم چنین افزایش میزان رضایت کاربر کمک می‌کند. عامر اندیش هوشمند و محصولات هوشمند آن نیز در خدمت شرکت‌ها قرار دارد تا با ایجاد قابلیت‌های زیر، به این اهداف دست پیدا کنند:

هوشتل

جایگزین اپراتور مرکز تماس

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

_ راهکارها _

مراکز رزو بلیط و هتل

مراکز درمانی

بانک ها

مراکز بیمه ای

اپراتورهای موبایل

نهادهای مالی

استارتاپ ها

مراکز پشتیبانی