کاربرد هوش مصنوعی در مراکز ارائه اطلاعات

در حال حاضر بسیاری از مراکز ارائه اطلاعات عمومی در کشور وجود دارند که در حال ارائه سرویس به هموطنان عزیز می باشند. بسیاری از این مراکز که بیشتر به عنوان مراکز امدادی با شماره های 3 رقمی شناخته می شوند با نیروهای انسانی در قسمت پشتیبانی مشغول ارائه اطلاعاتی هستند که بسیاری از آن ها به صورت روزانه تکراری می باشد. استفاده از هوش مصنوعی می تواند تا حد بسیار زیادی از این تماس ها را مدیریت کند تا علاوه بر افزایش چشمگیر سرعت پاسخگویی و رضایت هموطنان، باعث کاهش بسیاری از هزینه های عمومی شود.

با توجه به اینکه شرکت عامر اندیش اقدام به تولید محصولی هوشمند تحت عنوان هوشتل نموده که به عنوان یک اپراتور جایگزین اپراتورهای انسانی می تواند پاسخگوی حجم زیادی از تماس های دریافتی در لحظه باشد، مراکز زیر می توانند با استفاده از خدماتی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد از مزایای هوشتل در سازمان و نهاد مربوط به خود بهره مند شوند:

 • فوریت های پلیسی 110
 • ستاد خبری کل اطلاعات 113
 • خرابی تلفن 117
 • اطلاعات تلفن 118
 • اعلام تصادفات 120
 • اتفاقات برق 121
 • اتفاقات آب 122
 • مبارزه با گرانفروشی 124
 • پلیس راه 141
 • روابط عمومی صداوسیما 162
 • اتفاقات گاز 194
 • اطلاعات پرواز فرودگاه 199
هوشتل

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

 • تبدیل صحبت های تماس گیرنده به متن
 • جستجوی کلمات کلیدی معین در فایل های صوتی
 • تشخیص فهمیدن درست صحبت تماس گیرنده
 • صحبت با تماس گیرنده از طریق ربات پاسخگو
 • افزایش سرعت پاسخ دهی
 • عدم انتظار پشت خط
 • پشتیبانی 24 ساعته سوالات متداول تماس گیرندگان
 • تشخیص مشکل تماس گیرنده
 • قابلیت صحبت با تماس گیرنده از طریق ربات
 • ارائه پاسخ و راه حل های مناسب
 • کاهش نرخ شکایات به دلیل نارضایتی از پاسخ دهی
 • ارائه اطلاعات انواع خدمات