کاربرد هوش مصنوعی در مراکز بیمه ای

با توجه به گسترش فعالیت های صنعت بیمه و حجم بالای خدمات موجود، شرکت‌های بیمه در راستای بهینه سازی و هوشمند سازی فرآیندهای خود به محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز دارند. شرکت عامر اندیش هوشمند نیز می‌تواند با محصولات هوشمند خود، به شرکت‌های بیمه خدمات زیر را ارائه دهد:

با توجه به گسترش فعالیت های صنعت بیمه و حجم بالای خدمات موجود، شرکت‌های بیمه در راستای بهینه سازی و هوشمند سازی فرآیندهای خود به محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز دارند. شرکت عامر اندیش هوشمند نیز می‌تواند با محصولات هوشمند خود، به شرکت‌های بیمه خدمات زیر را ارائه دهد:

فارس آوا

تبدیل گفتار به متن

تجهیز اپلیکیشن بیمه به دستورات صوتی برای اجرای عملیات بانکی زیر:

باتاوا

دستیار هوشمند چت‌بات

ادغام چت بات هوشمند با اپلیکیشن و وبسایت برای ارائه خدمات زیر:

هوشتل

جایگزین اپراتور مرکز تماس

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

_ راهکارها _

مراکز رزو بلیط و هتل

مراکز درمانی

بانک ها

مراکز بیمه ای

اپراتورهای موبایل

نهادهای مالی

استارتاپ ها

مراکز پشتیبانی