مراکز بیمه ای

کاربرد هوش مصنوعی در مراکز بیمه ای

با توجه به گسترش فعالیت های صنعت بیمه و حجم بالای خدمات موجود، شرکت‌های بیمه در راستای بهینه سازی و هوشمند سازی فرآیندهای خود به محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز دارند. شرکت عامر اندیش هوشمند نیز می‌تواند با محصولات هوشمند خود، به شرکت‌های بیمه خدمات زیر را ارائه دهد:

با توجه به گسترش فعالیت های صنعت بیمه و حجم بالای خدمات موجود، شرکت‌های بیمه در راستای بهینه سازی و هوشمند سازی فرآیندهای خود به محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز دارند. شرکت عامر اندیش هوشمند نیز می‌تواند با محصولات هوشمند خود، به شرکت‌های بیمه خدمات زیر را ارائه دهد:

فارس آوا

تبدیل گفتار به متن

تجهیز اپلیکیشن بیمه به دستورات صوتی برای اجرای عملیات بانکی زیر:

باتاوا

دستیار هوشمند چت‌بات

ادغام چت بات هوشمند با اپلیکیشن و وبسایت برای ارائه خدمات زیر:

هوشتل

جایگزین اپراتور مرکز تماس

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

_ راهکارها _

مراکز رزو بلیط و هتل

مراکز درمانی

بانک ها

مراکز بیمه ای

اپراتورهای موبایل

نهادهای مالی

استارتاپ ها

مراکز پشتیبانی

Group 52 copy
مراکز رزو بلیط و هتل
Shape 792
مراکز درمانی
Group 61 copy
بانک ها
Group 54 copy
مراکز بیمه ای
Group 55 copy
اپراتورهای موبایل
Group 59 copy
نهادهای مالی
Group 56 copy
استارتاپ ها
Group 57 copy
مراکز ارائه اطلاعات
Group 58 copy
مراکز پشتیبانی