آیا می توان از هوشتل به عنوان منشی تلفنی استفاده کرد؟

آیا می توان از هوشتل به عنوان منشی تلفنی استفاده کرد؟

هوش مصنوعی با پیشرفت خود توانسته است بسیاری از فرآیندها را آسان کند. در همین راستا هوش مصنوعی می‌تواند به کمک قابلیت تحلیل و فهم هوشمند خود برخی از کارهایی که برای انجام آن به نیروی انسانی نیاز است را انجام دهد. یکی از کاربردهای محبوب هوش مصنوعی در کسب و کارها کمک گرفتن از […]

مدیریت تماس با نمایندگی های شلوغ به کمک اپراتور هوش مصنوعی

مدیریت تماس با نمایندگی های شلوغ به کمک هوشتل

مدیریت تماس با نمایندگی های شلوغ به کمک هوشتل نمایندگی برندهای معروف و یا نمایندگی فروش سخت افزارهای بخصوص و… همیشه با تماس‌های تکراری و مشابه زیادی مواجه هستند که باعث افزایش حجم کاری و خستگی و کاهش بازدهی نیروهای آن‌ها می‌شود. پاسخگویی به مشتریان یکی از مهم‌ترین مسائل موجود برای نمایندگی‌ها است. چاره این […]