آیا می توان از هوشتل به عنوان منشی تلفنی استفاده کرد؟
0

آیا می توان از هوشتل به عنوان منشی تلفنی استفاده کرد؟

هوش مصنوعی با پیشرفت خود توانسته است بسیاری از فرآیندها را آسان کند. در همین راستا هوش مصنوعی می‌تواند به کمک قابلیت تحلیل و فهم ...

بیشتر بخوانید
مدیریت تماس با نمایندگی های شلوغ به کمک اپراتور هوش مصنوعی
0

مدیریت تماس با نمایندگی های شلوغ به کمک اپراتور هوش مصنوعی

مدیریت تماس با نمایندگی های شلوغ به کمک هوشتل نمایندگی برندهای معروف و یا نمایندگی فروش سخت افزارهای بخصوص و… همیشه با تماس‌های تکراری و ...

بیشتر بخوانید

چت بات

چت بات
گفتار به نوشتار
تشخیص چهره
اپراتور هوشمند