آیا هوش مصنوعی جایگزین انسان‌ها در مشاغل خواهد شد؟

آیا فکر می‌کنید روزی ربات‌ها جایگزین شما می‌شوند؟ منبع درآمد شما را می‌گیرند؟ آیا این مسئله شما را می‌ترساند؟ اگر هوش مصنوعی (AI) از ما کارآمدتر و باهوش‌تر شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ در حالی که برخی معتقدند که هوش مصنوعی به کارآمدتر شدن انسان کمک می‌کند، برخی دیگر بر این باورند که ارتقای هوش مصنوعی […]