کاربرد هوش مصنوعی در مراکز درمانی

با توجه به پیچیدگی ها و حجم بالای مراجعه ای که در مراکز درمانی کشور وجود دارد، یکی از راه حل های اساسی، استفاده مراکز درمانی از مزیت های هوش مصنوعی در جهت هوشند سازی فرآیند پذیرش و اعلام برخی از آزمایش های بیماران است تا از طریق آن بتوانند علاوه بر کاهش هزینه های انسانی، باعث رضایت بیشتر مراجعه کنندگان از سهولت دسترسی به بخش های پشتیبانی مراکز درمانی شوند.

فرآیندها و فعالیت هایی که شرکت عامر اندیش می تواند در قالب محصولات تولیدی خود به مراکز درمانی ارائه دهد به صورت جداگانه در ذیل آمده است:

فارس آوا

استفاده از موتور تبدیل گفتار به متن برای ارائه خدمات زیر:

 • تبدیل صحبت های تماس گیرندگان به متن
 • جستجوی کلمات کلیدی معین در فایل های صوتی
 • تشخیص فهمیدن درست صحبت تماس گیرندگان
 • صحبت با تماس گیرندگان از طریق ربات پاسخگو
باتاوا

استفاده از چت بات هوشمند داخل وبسایت (در صورت داشتن) برای ارائه خدمات زیر:

 • رزرو نوبت
 • تغییر نوبت رزرو شده
 • پیگیری وضعیت آماده شدن جواب آزمایش
 • ثبت شکایت
 • پیگیری ثبت شکایت
 • ارائه خدمات 24 ساعته
 • کاهش دخالت نیروی انسانی
 • دریافت پاسخ بدون معطلی
 • افزایش سرعت پاسخ دهی
 • پشتیبانی 24 ساعته سوالات متداول کاربران
 • تشخیص مشکل کاربر
 • قابلیت ادامه دادن به بحث تا رسیدن به نتیجه
 • ارائه پاسخ و راه حل های مناسب
 • ارائه بهترین پیشنهاد به تماس گیرنده
 • ارائه اطلاعات انواع خدمات
 • ارائه اطلاعات انواع خدمات
هوشتل

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

 • رزرو نوبت
 • تغییر نوبت رزرو شده
 • پیگیری وضعیت آماده شدن جواب آزمایش
 • ثبت شکایت
 • پیگیری ثبت شکایت
 • ارائه خدمات 24 ساعته
 • کاهش دخالت نیروی انسانی
 • افزایش سرعت پاسخ دهی
 • عدم انتظار پشت خط
 • پشتیبانی 24 ساعته سوالات متداول مشتریان
 • تشخیص نیاز تماس گیرنده
 • قابلیت صحبت با مشتری از طریق ربات پاسخگو
 • ارائه پاسخ و راه حل های مناسب
 • ارائه بهترین پیشنهاد به تماس گیرنده
 • کاهش نرخ شکایات به دلیل نارضایتی از پاسخدهی
 • ارائه اطلاعات انواع خدمات
 • تماس برای نظرسنجی از کاربران