مراکز درمانی

کاربرد هوش مصنوعی در مراکز درمانی

با توجه به پیچیدگی فرآیندها و حجم بالای مراجعانی که مراکز درمانی دارند، یکی از راه حل های اساسی برای پاسخگویی به نیازهای خود و مراجعه کنندگانشان، به کارگیری هوش مصنوعی و هوشمند سازی فرآیندهایی مانند پذیرش، اعلام برخی از آزمایش های بیماران، نوبت دهی و… است تا از طریق آن بتوانند علاوه بر کاهش هزینه های خود، رضایت بیشتر مراجعه کنندگان را به دلیل سهولت دسترسی به بخش های پشتیبانی و خدمات داشته باشند. عامر اندیش هوشمند نیز می‌تواند در راستای نیل به این هدف، با محصولات هوشمند خود قابلیت‌های زیر را برای این مراکز ایجاد کند:

با توجه به پیچیدگی فرآیندها و حجم بالای مراجعانی که مراکز درمانی دارند، یکی از راه حل های اساسی برای پاسخگویی به نیازهای خود و مراجعه کنندگانشان، به کارگیری هوش مصنوعی و هوشمند سازی فرآیندهایی مانند پذیرش، اعلام برخی از آزمایش های بیماران، نوبت دهی و… است تا از طریق آن بتوانند علاوه بر کاهش هزینه های خود، رضایت بیشتر مراجعه کنندگان را به دلیل سهولت دسترسی به بخش های پشتیبانی و خدمات داشته باشند. عامر اندیش هوشمند نیز می‌تواند در راستای نیل به این هدف، با محصولات هوشمند خود قابلیت‌های زیر را برای این مراکز ایجاد کند:

فارس آوا

تبدیل گفتار به متن

استفاده از موتور تبدیل گفتار به متن برای ارائه خدمات زیر:

باتاوا

دستیار هوشمند چت‌بات

استفاده از چت بات هوشمند داخل وب‌سایت برای ارائه خدمات زیر:

هوشتل

جایگزین اپراتور مرکز تماس

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

_ راهکارها _

مراکز رزو بلیط و هتل

مراکز درمانی

بانک ها

مراکز بیمه ای

اپراتورهای موبایل

نهادهای مالی

استارتاپ ها

مراکز پشتیبانی

Group 52 copy
مراکز رزو بلیط و هتل
Shape 792
مراکز درمانی
Group 61 copy
بانک ها
Group 54 copy
مراکز بیمه ای
Group 55 copy
اپراتورهای موبایل
Group 59 copy
نهادهای مالی
Group 56 copy
استارتاپ ها
Group 57 copy
مراکز ارائه اطلاعات
Group 58 copy
مراکز پشتیبانی