کاربرد هوش مصنوعی در مراکز پشتیبانی

هوشمند سازی خدمات ارائه شده در مراکز پشتیبانی منجر به افزایش ظرفیت و سرعت ارائه خدمات می شود که این امر در نهایت منجر به افزایش رضایت مشتریان و کاربران خواهد شد. در صورتی که شرکت ها از هوش مصنوعی در تعاملات روزانه خود با مشتریان استفاده کنند، همزمان با ایجاد وجه تمایز بین خود و رقبایشان باعث خواهند شد تا تجربه کاربری مشتریان، میزان وفاداری، شهرت برند و جریان های درآمدی خود را به طور چشمگیری افزایش دهند.

از آنجایی که شرکت عامر اندیش با هدف توسعه استفاده از محصولات جدید مبتنی بر هوش مصنوعی اقدام به ارائه خدمات به مراکز پشتیبانی می نماید، این مراکز می توانند با مشاهده کاربردهای هرکدام از محصولات تولیدی عامر اندیش نسبت به نیاز خود در مسیر هوشمند سازی خدمات ارائه شده به مشتریان گام بردارند.

فارس آوا

استفاده از موتور تبدیل گفتار به متن برای ارائه خدمات زیر:

 • تبدیل صحبت های مشتریان به متن
 • جستجوی کلمات کلیدی معین در فایل های صوتی
 • تشخیص فهمیدن درست صحبت مشتریان
 • صحبت با مشتریان از طریق ربات پاسخگو
باتاوا

استفاده از چت بات هوشمند داخل وبسایت (در صورت داشتن) برای ارائه خدمات زیر:

 • دریافت پاسخ بدون معطلی
 •  افزایش سرعت پاسخ دهی
 • پشتیبانی 24 ساعته سوالات متداول مشتریان
 • تشخیص مشکل مشتری
 • قابلیت ادامه دادن به بحث تا رسیدن به نتیجه
 • مشخص کردن الگوی رفتاری مشتری
 • تشخیص تصمیمات و ترجیحات متداول مشتری
 • ارائه پاسخ و راه حل های مناسب
 • ارائه بهترین پیشنهاد به مشتری
 • ارائه اطلاعات انواع خدمات
هوشتل

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

 • افزایش سرعت پاسخ دهی
 • عدم انتظار پشت خط
 • پشتیبانی 24 ساعته سوالات متداول مشتریان
 • تشخیص مشکل مشتری
 • قابلیت صحبت با مشتری از طریق ربات
 • مشخص کردن الگوی رفتاری مشتری
 • تشخیص تصمیمات و ترجیحات متداول مشتری
 • ارائه پاسخ و راه حل های مناسب
 • ارائه بهترین پیشنهاد به مشتری
 • کاهش نرخ شکایات به دلیل نارضایتی از پاسخدهی
 • ارائه اطلاعات انواع خدمات
 • تماس برای نظرسنجی از کاربران