مراکز پشتیبانی

کاربرد هوش مصنوعی در مراکز پشتیبانی

هوشمند سازی خدمات ارائه شده در مراکز پشتیبانی منجر به افزایش ظرفیت و سرعت در ارائه خدمات می‌شود که این امر در نهایت منجر به افزایش رضایت مشتریان و کاربران خواهد شد. در صورتی که شرکت ها از هوش مصنوعی در تعاملات روزانه خود با مشتریانشان استفاده کنند، همزمان با ایجاد وجه تمایز بین خود و رقبایشان باعث بهبود تجربه کاربری مشتریان،افزایش میزان وفاداری و شهرت برند و جریان های درآمدی خود به شکل چشمگیری می شوند. شرکت عامر اندیش نیز با محصولات هوشمند خود می‌تواند رسیدن به این اهداف را تسریع بخشد. در این زمینه محصولات هوشمند شرکت عامر اندیش قادر است تا کاربردهای زیر را برای شرکت‌ها به ارمغان بیاورد:

هوشمند سازی خدمات ارائه شده در مراکز پشتیبانی منجر به افزایش ظرفیت و سرعت در ارائه خدمات می‌شود که این امر در نهایت منجر به افزایش رضایت مشتریان و کاربران خواهد شد. در صورتی که شرکت ها از هوش مصنوعی در تعاملات روزانه خود با مشتریانشان استفاده کنند، همزمان با ایجاد وجه تمایز بین خود و رقبایشان باعث بهبود تجربه کاربری مشتریان،افزایش میزان وفاداری و شهرت برند و جریان های درآمدی خود به شکل چشمگیری می شوند. شرکت عامر اندیش نیز با محصولات هوشمند خود می‌تواند رسیدن به این اهداف را تسریع بخشد. در این زمینه محصولات هوشمند شرکت عامر اندیش قادر است تا کاربردهای زیر را برای شرکت‌ها به ارمغان بیاورد:

فارس آوا

تبدیل گفتار به متن

استفاده از موتور تبدیل گفتار به متن برای ارائه خدمات زیر:

باتاوا

دستیار هوشمند چت‌بات

استفاده از چت بات هوشمند داخل وبسایت برای ارائه خدمات زیر:

هوشتل

جایگزین اپراتور مرکز تماس

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

_ راهکارها _

مراکز رزو بلیط و هتل

مراکز درمانی

بانک ها

مراکز بیمه ای

اپراتورهای موبایل

نهادهای مالی

استارتاپ ها

مراکز پشتیبانی

Group 52 copy
مراکز رزو بلیط و هتل
Shape 792
مراکز درمانی
Group 61 copy
بانک ها
Group 54 copy
مراکز بیمه ای
Group 55 copy
اپراتورهای موبایل
Group 59 copy
نهادهای مالی
Group 56 copy
استارتاپ ها
Group 57 copy
مراکز ارائه اطلاعات
Group 58 copy
مراکز پشتیبانی