الگوریتمی برای تخمین میزان احساسات و تحریک عاطفی با استفاده از تجزیه و تحلیل تصاویر چهره انسان

در سال‌های اخیر تعداد زیادی از دانشمندان فعال در حوزه کامپیوتر در سراسر جهان بر روی توسعه مدل‌هایی مبتنی بر شبکه عصبی عمیق کار کرده‌اند که می‌تواند احساسات افراد را بر اساس حالت چهره آن‌ها پیش‌بینی کند. اما تاکنون بیشتر مدل‌های ساخته شده صرفاً حالت‌های عاطفی اولیه مانند خشم، شادی، غم و اندوه را تشخیص […]