فارس آوا

تبدیل گفتار به متن

باتاوا

دستیارسازمانی - چت بات

هوشتل

اپراتورهوشمند مرکز تماس

تفاوت‌های هوش مصنوعی و هوش انسانی

تفاوت هوش مصنوعی و هوش انسانی

زمانی که نام هوش مصنوعی می‌آید مردم به ماشین‌های خودران، دستیاران مجازی هوشمند و ربات‌های جراحی فکر می‌کنند اما امروزه هوش مصنوعی در زندگی

تاریخچه مراکز تماس

تاریخچه مرکز تماس

پیشرفت فناوری و تکنولوژی بر بسیاری از کسب و کارها تاثیر گذاشته است؛ مرکز تماس مانند تمامی کسب و کارهای امروزی در طول زمان

کاربرد اینترنت اشیا

کاربرد اینترنت اشیا و شبکه چیست؟

منظور از اینترنت اشیاء یا IOT دستگاه‌هایی فیزیکی در دنیاست که به اینترنت متصل هستند. این دستگاه‌ها داده‌ها را جمع‌آوری کرده و با هم