ربات انسان نما

ربات Pepper

ربات پپر (Pepper)

در گذشته مقاله‌ای راجع به رباتی به اسم Pepper که با خودش بلند بلند صحبت می‌کند، منتشر کردیم. در این مقاله قصد داریم شما را

ادامه مطلب »