الگوی گفتاری هوش مصنوعی

الگوی گفتاری هوش مصنوعی

الگوی گفتاری هوش مصنوعی : ماشین‌هایی که گفتار انسان را درک می‌کنند در اوایل تحول هوش مصنوعی، پژوهشگران متوجه قدرت و امکانات دستگاه‌هایی شدند که قادر به درک معنی و ظرافت‌های گفتار انسان هستند.  با عامراندیش همراه باشید تا با این الگوی جالب هوش‌واره‌ها بیشتر آشنا شوید. الگوی گفتاری هوش مصنوعی مکالمه و زبان انسانی […]

تحول دورکاری با هوش مصنوعی : چگونه هوش مصنوعی شکل دورکاری را تغییر داد

دورکاری با هوش مصنوعی

دورکاری با هوش مصنوعی ، گرچه باعث شک و تردید کارمندان و یا کارفرمایان در سطوح مختلف شده است، ولی نمی‌توان پتانسیل دورکاری را دست کم گرفت! در حالیکه یادگیری ماشین پیش‌تر باعث رشد و افزایش فرصت‌های شغلی بسیاری در سراسر جهان می‌شود، هوش مصنوعی باعث از بین بردن کارهای تکراری می‌شود و به کسب‌وکارها […]