هوش مصنوعی عمومی Artificial General Intelligence چیست؟
0

هوش مصنوعی عمومی Artificial General Intelligence چیست؟

یک هوش مصنوعی عمومی در واقع ماشینی است که می تواند دنیای اطراف خود را همانند یک انسان درک کند و دارای ظرفیت و گنجایش ...

بیشتر بخوانید